กษ.ศึกษานำเข้าเนื้อหมูสหรัฐ1ปีพร้อมหาทางออกร่วมกัน

รมว.เกษตรฯยันไม่มีข้อสรุปนำเข้าเนื้อ-เครื่องในหมู มีสารเร่งเนื้อแดง จากสหรัฐฯ ขอใช้เวลา 1ปีศึกษาผลกระทบสุขภาพคนไทย” เมื่อวันที่ 30 เม.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีกระแสข่าวทางการสหรัฐฯ เร่งรัดให้ไทยนำเข้าเนื้อสุกร และเครื่องใน ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการหารือเรื่องการอนุญาตนำเข้า

แต่ได้มีการตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ 2 ฝ่ายของไทยและสหรัฐฯเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและดูผลกระทบจากสารตกค้าง เนื่องจากคนไทยบริโภคเครื่องในทั้งหมด ซึ่งแตกต่างการรับประทานของชาวยุโรปและสหรัฐ ดังนั้นจึงให้คณะทำงานสองฝ่ายศึกษาให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสุขภาพ  เพราะต้องมีผลการศึกษาในเรื่องปลอดภัยผู้บริโภคเป็นหลัก

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีดว่า ฟาร์มในสหรัฐฯยังใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งกรมปศุสัตว์ ในฐานะรับผิดชอบพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 ที่ห้ามผู้เลี้ยงผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงสุกร  จึงมีความจำเป็นต้องหารือในเรื่องวิชาการโดยการทำผลดี ผลเสียของสารตกค้าง จึงต้องศึกษาให้รอบคอบอีกครั้งประมาณ 1 ปี เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews