การปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและการลงทุน

การปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและการลงทุนในพื้นที่ดิจิทัลของ Asean เพื่อสนับสนุนฐานผู้บริโภคที่ขยายตัวในภูมิภาคนั้นอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกครั้ง เพื่อเสริมศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงให้กับหลายชาติและ บริษัท ต่างๆ แผนแม่บทเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของอาเซียนในปี 2568 ระบุว่าระหว่างปี 220-650 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ในอาเซียนภายในปี 2573 อาจถูกส่งเข้าสู่อาเซียนผ่านเทคโนโลยีใหม่และเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต สมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงอาเซียนใน E-Commerce ในเดือนพฤศจิกายน แม้กระนั้นการแปลงสิ่งนี้ให้กลายเป็นสีแทนนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน l การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาค l การเปิดใช้งานการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของธุรกิจ l ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและรัฐบาล