การออกกำลังกายในทุกช่วงวัย

ปริมาณการออกกำลังกายที่ผู้หญิงทำไม่ได้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการหมดประจำเดือนของสตรี แต่อย่างใดตามการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยศึกษามาแล้วจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับวัยหมดประจำเดือนด้วยการศึกษาบางเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าสตรีที่มีความสามารถทางร่างกายเป็นอย่างมากอาจมีความเสี่ยงต่ำกว่าวัยหมดระดูก่อนอายุ 45 ปี

ในขณะที่คนอื่น ๆ พบว่ามีหลักฐานตรงกันข้าม ผล อย่างไรก็ตามผลการศึกษา ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านการแพทย์ทางนรีทเมนท์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้หญิงจำนวน 107,275 รายที่ติดตามด้วยความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาพยาบาลพยาบาลในปี พ.ศ. 2532 จนถึง พ.ศ. 2554 และพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายในทุกช่วงวัยและวัยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติ