จีนชี้อาร์เซ็ปจะเปิดโอกาสให้สินค้าส่งออกอินเดีย

จีนระบุว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาร์เซ็ป (RCEP) จะเปิดโอกาสมากมายให้แก่สินค้าส่งออกของอินเดีย หลังจากอินเดียยังไม่ขอเข้าร่วมความตกลงนี้กับ 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับอีก 5 ชาติที่มีจีนรวมอยู่ด้วย

นายหวัง โสว่เหวิน รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้ว่า เขาเข้าใจดีถึงข้อกังวลของอินเดียที่ยังไม่เข้าร่วมอาร์เซ็ปเพราะเกรงว่าจะเปิดทางให้สินค้านำเข้าราคาถูกจากประเทศอื่น เช่น จีน ทะลักเข้าไปทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้ กระทบต่อเกษตรกร ธุรกิจ คนงาน และผู้บริโภคในประเทศ แต่อาร์เซ็ปซึ่งจะเป็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกหากลงนามได้ในปีหน้าตามที่กำหนดไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกอินเดียและช่วยสร้างงานในประเทศอีกมาก นอกจากนี้อาร์เซ็ปยังมีกลไกคุ้มครองที่สมาชิกสามารถนำระบบภาษีกลับมาใช้ได้ใหม่ หากเห็นว่าอุตสาหกรรมในประเทศกำลังเกิดความเสียหาย

รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จีนยกย่องอาร์เซ็ปว่า จะช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นมาก คานกับกระแสปกป้องทางการค้าและการกระทำแต่ฝ่ายเดียวที่ทำให้การค้าทั่วโลกซบเซา ขณะเดียวกันอาร์เซ็ปจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ คนงาน และผู้บริโภคชาวจีน เพราะจะขจัดภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้สินค้ามีราคาถูกลง