นิวซีแลนด์ ขยายเวลาภาวะฉุกเฉินสู้โควิด-19 ออกไปอีก 7 วัน

รัฐบาลนิวซีแลนด์ขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก 7 วัน เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 6 โดยรัฐบาลจะขยายเวลาตามความเหมาะสม และไม่เปลี่ยนแปลงระดับการเตือนโควิด-19 จากคำแนะนำของผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการกรณีฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และหลังจากที่ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ผมจึงพิจารณาให้คงการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไปเพื่อรับมือกับโควิด-19 ส่วนการเตือนที่ระดับ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่เราเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 นั้น เราจะต้องระมัดระวังอย่างสูง เพื่อไม่ให้สิ่งที่เราทำมาตอนที่อยู่ในระดับ 4 ต้องสูญเปล่า และต้องมั่นใจว่าตัวเลขผู้ป่วยจะไม่กลับมาเพิ่มขึ้นอีก การประกาศภาวะฉุกเฉินจะเปิดทางให้สามารถปฏิบัติงานที่สำคัญได้ ซึ่งรวมถึงการจัดการถนน การจราจร และสถานที่สาธารณะ รวมถึงการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือด้านอาหารและที่พักพิง