ภัยคุกคามที่อาจเกิดในอนาคตและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

กองทัพฝรั่งเศสกำลังสร้างทีมสีแดงที่รวบรวมเหล่านักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ มาช่วยเหลือกลุ่มนักยุทธศาสตร์ทางทหาร คาดการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดในอนาคตและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สำนักงานนวัตกรรมการป้องกันประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีวิสัยทัศน์เพียง 4 หรือ 5 คนจะพยายามจินตนาการถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งแม้แต่นักยุทธศาสตร์ทางทหารอาจคาดไม่ถึงหน่วยพิเศษจะพยายามคาดการณ์ว่าองค์กรก่อการร้ายหรือประเทศอื่นๆ มีวิธีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างไร ผ่านการสวมบทบาทและเทคนิคอื่นๆ รายงานระบุว่าลำดับเหตุการณ์ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เนื่องจากอาจมีความสำคัญในการต่อสู้กับ “การมุ่งร้ายที่เป็นอันตราย”