ยาขยายตัวตรวจสอบกระเพาะอาหาร

วิศวกรได้ออกแบบยาเม็ดที่มีลักษณะคล้ายวุ้นใสซึ่งเมื่อถึงกระเพาะอาหารจะพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงขนาดของลูกปิงปองที่พองตัวและมีขนาดใหญ่พอที่จะอยู่ในท้องได้เป็นระยะเวลานาน ยาเม็ดพองนั้นถูกฝังไว้พร้อมเซ็นเซอร์ที่ติดตามอุณหภูมิของกระเพาะอาหารอย่างต่อเนื่องนานถึง 30 วัน หากต้องการให้ยาออกจากกระเพาะอาหารผู้ป่วยสามารถดื่มสารละลายแคลเซียม

ที่กระตุ้นให้เม็ดยาหดตัวอย่างรวดเร็วตามขนาดเดิมและส่งผ่านอย่างปลอดภัยออกจากร่างกาย ยาเม็ดใหม่นี้ทำจากไฮโดรเจลสองประเภทคือส่วนผสมของพอลิเมอร์และน้ำที่มีความคล้ายคลึงกับ Jell-O การรวมกันนี้ช่วยให้เม็ดยาสามารถพองตัวในกระเพาะอาหารได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดของกระเพาะอาหารปั่นป่วน การออกแบบที่ใช้ไฮโดรเจลนั้นนุ่มกว่าสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพและยาวนานกว่าเซ็นเซอร์ที่บริโภคได้