เซลล์บุผนังหลอดเลือดในอุปสรรคเลือด

การใช้เทคนิคทางชีวเคมีเพื่อระบุตัวรับเซลล์ โมเลกุลในสมองของสัตว์ที่มีชีวิต แต่ยังแสดงให้เห็นว่า phages ผูกกับเซลล์บุผนังหลอดเลือดในอุปสรรคเลือดสมอง รอยต่อที่เกี่ยวข้องนั้นเรียกว่าแน่น เพราะมันป้องกันสารแปลกปลอมทั้งหมดรวมถึงน้ำไม่ให้ขวางกั้นเลือดสมอง ตอนนี้เราต้องศึกษาปรากฏการณ์อย่างละเอียดมากขึ้นเนื่องจากโครงสร้างนั้นประกอบด้วยโมเลกุลหลายอย่าง

ขั้นตอนต่อไปคือการสังเคราะห์เปปไทด์และดูว่ารุ่นที่ผลิตในห้องปฏิบัติการทำหน้าที่เหมือนกับ FRW ในหนูหรือไม่ นักวิจัยคิดว่าเวอร์ชั่นสังเคราะห์นั้นผูกกับหลอดเลือดในสมอง แต่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ในร่างกาย อีกทิศทางในอนาคตคือการสำรวจเปปไทด์อื่น ๆ ที่ไม่มี FRW และเลือกสิ่งที่เหลืออยู่ในบริเวณสมองที่เฉพาะเจาะจงเช่นซีเบลลัมมจมูกหลอดและซีกโลกช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ในอนาคต