เสนอนโยบายประชานิยมเพื่อให้ได้คะแนนจากกลุ่มเป้าหมาย

พรรคการเมืองส่วนใหญ่กำลังเสนอนโยบายประชานิยมเพื่อให้ได้คะแนนจากกลุ่มเป้าหมายของสังคม นโยบายประชานิยมในหลาย ๆ ประเทศได้นำไปสู่การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างที่สำคัญ พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

Pheu Thai ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งครอบคลุมธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคส่วนต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริงในระยะยาว นายปัทมาพลกล่าวว่ารัฐบาลชุดดังกล่าวได้กำหนดนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติระยะเวลา 20 ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน